ابزار سایت


فعالیت_های_در_دست_اقدام

فهرست فعالیت‌های در دست اقدام گروه

در این نوشتار فهرستی از فعالیت‌های ناتمام گروه ذکر شده و پیگیری می‌شود. مسئولین پیگیری و اعضای فعال در ذیل هر فعالیت ذکر شده و وظیفه‌ی به روز رسانی وضعیت هر فعالیت در این نوشتار با مسئولین آن فعالیت می‌باشد. پس از اتمام هر فعالیت، می‌بایست مطالب مربوط به آن فعالیت از این نوشتار خارج و به نوشتار فعالیت‌های انجام شده اضافه شود. هر یک از اعضا می‌توانند در صورت تمایل جهت کمک به پیشبرد هر یک از فعالیت‌های زیر اعلام آمادگی نمایند.

۱. اساسنامه‌ی گروه

اساسنامه‌ی گروه مهم‌ترین سند گروه بوده و خط مشی گروه را مشخص می‌نماید.

فعالیت‌های انجام شده

اساسنامه‌ی گروه کاربران لینوکس مشهد در سال ۱۳۹۰ توسط اعضای گروه مورد بازبینی قرارگرفته و اساسنامه‌ی پیشنهادی گروه در سند اساسنامه گروه کاربران لینوکس مشهد قرار گرفت تا در صورت تکمیل و به وجود آمدن شرایط اجرایی شدن اساسنامه‌ی جدید، مورد رای گیری قرار گرفته و به اجرا درآید.

فعالیت‌های ناتمام

در حال حاضر متن اساسنامه تکمیل شده و اقدامات اولیه برای اجرایی شدن اساسنامه‌ی جدید انجام پذیرفته است. در حال حاضر برای اجرایی شدن اساسنامه‌ی جدید، تکمیل سند نقش‌ها و سند دستورالعمل گزارشات ضروریست. ضمنا می‌بایست روشی کاربردی برای جمع‌بندی امتیازات اعضای گروه پیشنهاد و به تصویب برسد.

مسئولین پیگیری

علی موسوی، بیژن ابراهیمی، مهدی عطاییان، علیرضا حکم‌آبادی

۲. تکمیل سند نقش‌ها

سند نقش‌ها یکی از مهم‌ترین اسناد گروه بوده و بر اساس آن می‌توان نقش هر یک اعضای فعال را در پیشبرد اهداف گروه تعیین نمود. این سند یک سند درجه ۲ بوده و توسط راهبران گروه قابل تنظیم است.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

۳. تکمیل سند دستورالعمل گزارشات

سند دستورالعمل گزارشات شامل دستورالعملی برای تکمیل گزارشات و نحوه‌ی ارایه آن‌ها با توجه به مفاد اساسنامه‌ی پیشنهادی جدید گروه می‌باشد.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

۴. جمع‌بندی امتیازات اعضای گروه

مطابق اساسنامه‌ی پیشنهادی جدید به هر یک از اعضا با توجه به میزان فعالیت خود امتیاز داده می‌شود. لازم است نحوه‌ی جمع‌بندی و نگهداری این امتیازات تعیین شده و عملی گردد.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

۵. به روز رسانی وبسایت گروه

وبسایت گروه به عنوان ویترین گروه بوده و ظاهر و امکانات مناسب آن می‌تواند به جذب کاربران فعال و علاقه‌مند کمک کند.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

بیژن ابراهیمی، آرش موسوی

۶. بررسی وضعیت اکانت‌های لاگ

مشهدلاگ دارای اکانت‌های مختلفی بر روی برخی از سرویس‌های اجتماعی و … می‌باشد. می‌بایست تمامی این اکانت‌ها و مسئول هر یک از آن‌ها در سندی ذخیره شده و مشخص باشد.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

۷. جمع‌آوری کمک‌های نقدی

می‌بایست روشی کاربردی و ساده جهت جمع‌آوری کمک‌های نقدی گروه پیشنهاد و انجام پذیرد تا از کمک‌های جمع شده بتوان جهت برگزاری همایش‌ها و بهبود فعالیت‌ها استفاده کرد.

فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های ناتمام

مسئولین پیگیری

۸. ثبت مشهدلاگ به عنوان NGO

فعالیت‌های انجام شده

  1. شروع روال اداری و جمع‌آوری اطلاعات اولیه برای تکمیل فرم‌ها (۲۱ خرداد ۱۳۹۲)

فعالیت‌های ناتمام

  1. تکمیل فرم‌های ثبت‌نام
  2. پیگیری وضعیت ثبت
  3. تکمیل اساسنامه طبق ضوابط
  4. مراجعه به مرکز

مسئولین پیگیری

رامین نجارباشی

فعالیت_های_در_دست_اقدام.txt · آخرین ویرایش: 2016/02/14 21:26 توسط tuxitop